Önce Sağlık

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının öncelikli hedefi, çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer alan ve acı kayıplar doğuran iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemektir. Önleme stratejisinin temelinde ise iş yerindeki risklerin analiz edilerek, sistemli, yasal ve bilimsel temele dayalı bir kontrol programının belirlenmesi yatar. Park Cam’da  profesyonel ve duyarlı bir yaklaşımla oluşturulan program, her çalışanın fiziksel ve psikolojik yapısına uygun bir işe yerleştirilmesine olanak sağlayan, işe giriş muayeneleri ile başlar. Bunu, çalışma yaşamı boyunca devam eden periyodik muayeneler, tıbbi tetkikler, ek ve tamamlayıcı kontroller, bağışıklığı arttırma, risklerden korunmaya yönelik eğitimler, sağlık kayıtlarının tutulması ve bildirimi gibi adımlar izler.

Sağlık gözetimi olarak anılan bu programın, her bileşeni ayrı bir öneme sahiptir çünkü sağlığı korumak, hastalığı tedavi etmekten daha insancıldır. Park Cam’da bu ilkeyle yürütülen çalışmalar,  iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemenin yanı sıra çalışanlarda dengeli beslenme, kaliteli uyku ve egzersiz alışkanlığı, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma, stres yönetimi ve duygusal çeviklik gibi olumlu sağlık davranışları geliştirmeyi de amaç edinmiştir. İş yeri sağlık birimi bu doğrultuda, çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâllerinin en üst düzeyde tutulması ve geliştirilmesi için 2013 yılından beri hizmet vermektedir. İş yeri hekimi, destek ekibi ve iş yeri hemşirelerinden oluşan birim, çalışmalarını diğer iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile yakın iş birliği içinde yürütmektedir. Park Cam sağlık hizmetlerinin temel hedefi, sağlıklı ve güvenli yaşam bilinci oluşturmak, her çalışanın kendi sağlığı konusunda sorumluluk almasını sağlamak dolayısıyla toplum sağlığına katkı sunmaktır.