Çevre

Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre politikası 5. maddesi der ki “Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve temiz teknolojiye önem vereceğimizi taahhüt ederiz”. Bu doğrultuda, işletmemizin tüm faaliyetlerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak her türlü çevre kirliliğini önleyecek temiz teknolojilerin yürütülmesi ve temin edilecek yeni teknolojilerin çevreye duyarlı olmalarına önem verilmesi hususunda gerek işleyiş gerek kontrol gerekse bu unsurların sağlanması amacıyla hizmet vermekteyiz.

TEMİZ TEKNOLOJİYE ÖNEM VERİYORUZ

Çevreci bir kuruluş olan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak temel politikalarımızdan birisi de temiz teknolojiye önem vererek çalışanlarına çevre bilincini aşılayabilmektir. Bu doğrultuda gerek işe yeni başlayan her personele verilen çevre oryantasyon eğitimi ile gerekse her yıl periyodik olarak personelimize verilen eğitimlerle, genel çevre bilgisi, çevre kanunları, fabrikamızdaki çevre uygulamaları, atık yönetimi ve TS EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme yapılarak gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakma prensibi temel ilkemiz olmuştur.

Park Cam, kurulmuş olduğu 2013 yılından beri, yani henüz sıfır atık fikri ortaya bile atılmamışken, sıfır atık projesini uygulamaya başlamıştır. Fabrika geneline yerleştirilen 7 farklı renkteki konteyner ile atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayarak bertaraf edilmesi gereken tehlikesiz atık miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmış, atıktan ham maddeye bilincinin temellerini atmıştır. Kaynağında ayrı toplanan geri kazanılabilir atıklar, lisanslı geri kazanım, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ülke ve dünya ekosistemi için kirlilik yükünün azaltılmasını sağlanmaktadır. Bu kapsamda işletmemiz Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir.

CAM AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIM LİSANS BELGESİ OLAN TEK ÜRETİM TESİSİ

Sıfır Atık Projesi’nin değişmez ve yegâne unsurlarından biri olan geri kazanım konusu, hem atık birikimini hem öz kaynak kullanımını azaltmakta hem de daha az enerji (doğal gaz, elektrik, vd.) harcayarak enerji verimliliği doğrultusunda sürdürülebilir bir dünyanın olmazsa olmaz parçasını teşkil etmektedir. İşte bu bilinci daha kuruluş yıllarından itibaren kendine rehber edinmiş olan işletmemiz, atıktan ürün elde etme projesi doğrultusunda 2016 senesinde aldığı Cam Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Lisans Belgesi ile sektöründe bu lisansa sahip ilk ve tek cam ambalaj üretim tesisi olmuştur. Ülke genelindeki toplama ayırma tesislerinden 2018 yılında 430 ton ve 2019 yılında 276 ton 2020 yılında 279 atık cam kırığı alınarak geri kazanılmak suretiyle ekonomiye kazandırılmıştır. Bu çalışmalarla ekosistem için büyük önem teşkil eden CO2 salınımlarını azaltma projelerimiz tüm kararlılığımızla devam etmektedir ayrıca bu kapsamda cam atık toplanması ve geri kazanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması, yürürlükteki “Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında cam ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması, piyasaya sürenler ve cam ambalaj üreticileri adına cam ambalaj atıkları toplama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve cam ambalaj atıklarının sürdürülebilir ham madde kaynağı olarak kazanımını  amacıyla işletmemiz önderliğinde Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) kurulmuştur.

İşletmemiz TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup; bu kapsamda sistem ile ilgili her türlü kontrol, işleyiş ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

İşletmemiz tarafımızdan inşa edilen Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (BORSAB) Atıksu Arıtma Tesisi, firmamız tarafından işletilmekte olup BORSAB içerisinde bulunan ve aktif hâlde çalışan 20 yakın farklı işletmenin evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak mevzuatlara uygun olarak  deşarjı bir depoya yapılmakta ve burada biriken sular organize sanayi bölgesi içerisinde ki demir-çelik fabrikasına gönderilerek tüm sanayi işletmelerin su ayak izinin sıfır olması sağlanmaktadır.    

İşletmemiz içerisinde fırınlarımıza bağlı 2 adet 102 metrelik bacada bulunan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ve cihazlarının işletilmesi ile NOX, SOX  emisyonlarının anbean izlenmesini ve okunan değerlerin Çevre Bakanlığı sistemine iletilerek bakanlık yetkilileri tarafından kontrol edilebilir olmalarını sağlamaktayız.  

İşletmemizde olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait tüm yasal şartlar ve zorunlulukların mevzuatlar açısından eksiksiz olarak yerine getirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarını yapılmaktadır.

Kurulduğumuz günden beri yeşil çevre prensibi ile gerek fabrika sınırları içinde gerekse çevre ilçe ve köylerde 5.000 adetten fazla fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirerek doğaya olan borcumuzu ödeme kararlığındayız.

Park Cam olarak doğal kaynakları kullanmak yerine ihtiyaçlarımızı atıklardan ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak şekilde teknolojimizi geliştirmeyi, yani sürdürülebilir çevre, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir gelişimi uygulamayı başarmayı ekosistemi ve insan-doğa dengesi olarak da tanılanabilecek olan ekolojik dengeyi de korumaya çabalamaktayız.