Camın Üretimi

1
Harman
Cam Ambalaj doğal hammaddelerin kullanımından üretilmektedir.
% 65 Silis Kumu
% 22 Soda
% 14 Dolomit
% 10 Kalker
% 8 Feldspat
% 1 Diğer yardımcı hammaddeler
Cam kırığı
Yukarıda belirtilen oranlarda doğal hammaddeler mikserler yardımı ile karıştırılarak harman hazırlanmaktadır. Hazırlanan harman fırınlara ergitilmek üzere yollanır.
 
2
Fırın
Harman ve Cam Kırığı karışımı 1550°C’ye kadar yükseltilerek refrakter yapılardan oluşan D.gaz ve Elektrik Kullanılan fırınlarda ergitilir, ergitilen cam kontrollü soğutularak yaklaşık 1200°C civarında Şekillendirme Makinelerine gönderilir.
3
Şekillendirme (NNPB prosesi)
Fırından gelen ergimiş cam; daha önceden şişe şekline göre üretilmiş kalıplarda BB (Blow-Blow), PB (Press-Blow), NNPB (Narrow Neck Pres-Blow) tekniklerinden biri kullanılarak cama son şekli verilir. Kalıplardan çıkan cam ambalaj 600°C’de Sıcak kaplama ünitesinden geçerek Tavlamam Fırınına nakledilir.
 
 
4
Sıcak kaplama ve Tavlama Fırını

Şekillendirme makinelerinden hemen sonra cam ambalajlara Sıcak kaplama işlemi uygulanır. Bu işlemin amacı, Şişelerdeki micro çatlakların kapatılması ve tavlama fırını sonrasında uygulanacak olan Soğuk Kaplama işlemine astar oluşturmaktır.

Şekillendirme esnasında cam ambalajlar, ani ve kontrolsüz soğuduklarından dayanımlarını düşüren istenmeyen gerilimler ile yüklenmiş olurlar. Oluşan gerilimlerin (tansiyon) kontrollü soğutularak (tavlama işlemine) ortadan kaldırılabilmesi amacıyla Tavlama fırınları kullanılır.

5
Soğuk Kaplama
Cam ambalajlar hatlarda ilerlerken birbirilerine temas ederek çizilebilirler. Bu çizikler dayanıma negatif etkide bulunabilir. Bu çizilmeleri engellemek için cam ambalajların dış yüzeyindeki temas bölgelerine kayganlık özelliği veren su bazlı gıdaya uygun soğuk kaplama sıvısı uygulanır.
 
 
6
Kontroller
Üç aşamalı kontrolümüz bulunmaktadır.

1- Soğuk kaplama sıvısı uygulanmış olan cam ambalajlar örnekleme yöntemiyle çeşitli kontrol ve testlere tabii tutulur (görsel kontrol, mastar kontrolü, basınç ve darbe kontrolü).

2- Şekillendirmeden gelen ürünlerin tamamı kafa, dip, yan yüzey, çatlak, ağız sızdırmazlığı ve dar boyun kontrolü için son teknoloji hata ayırma makinelerinden geçirilir.

3- Hata ayırma makinelerinden geçen ürünlerden numune alınarak, gerek online makineler gerekse operatörler tarafından son görsel kontroller yapılır ve kalite departmanı onayı sonrasında paketlemeye gönderilir.

Bulunan hataların şekillendirme alanına anlık olarak bildirilmesi ile hatanın düzeltilmesi sağlanır. Aynı zamanda bulunan hatalı cam ambalajlar, fırına tekrar beslenmesi amacıyla ıskartaya atılarak geri dönüşüme kazandırılır.

7
Paketleme
Kalite Kontrolünden onay almış cam ambalaj ürünleri insan eli değmeden paketleme makineleri tarafından ambalajlanarak sevkiyata hazır bir şekilde konveyörler yardımı ile ambara teslim edilir.
 
 
8
Depolama
Üretimden gelen cam ambalaj ürünlerinin, müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla özel tasarlanmış depolarımızda korunarak nakliyesi sağlanır.