Eğitim

Çalışanlarımızı, kişisel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak adına belli periyotlarla bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performanslarını değerlendiriyoruz ve çıkan sonuçlara paralel olarak kişisel ve mesleki olarak sürekli eğitim aldırıyoruz.

Park Cam olarak, çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir.