İnsan Kaynakları Politikamız

Park Cam müşterilerimize, tüketicilere, çevreye ve çalışanlara; yüksek teknoloji ile üretilmiş, uluslararası standartları tam olarak sağlayan, sağlıklı, güvenilir, rekabetçi ve fark yaratan daha hafif ve üstün kaliteli cam ambalaj ürünleri sağlamaktır. Ambalaj tüketimi konusunda, ilgili tüm sektörlerin, özellikle tüketicilerin eğitim ve gelişimleri ile büyümeleri ile oluşacak cam ambalaj pazarının lideri olmaktır.

Park Cam sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşlarından birisi olarak, misyon ve vizyonunu her yönüyle benimseyen, amaca ulaşmada üstün gayretleriyle katkı sağlayan çalışanlarının bu başarıda en önemli unsur olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı İK Politikası olarak benimsemiştir. Bu kapsamda;

  • İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, üretim ve yönetim gücünü PARK CAM hedeflerine yönlendirmek, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemler ile bireysel ve kurumsal performansını sürekli geliştirmek,
  • İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden olanaklar sağlamak, tespit edilecek plan çerçevesinde PARK CAM içi ve dışı eğitim programları uygulamak,
  • Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, yönetici atamalarının olanaklar elverdiğince PARK CAM çalışanlarından yapılmasına çalışmak, PARK CAM bünyesinde eleman yetiştirmeye özen göstermek, kilit pozisyonlar için yedekleme sistemini uygulamak,
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak, istek ve şikayetlerini dinlemek ve değerlendirmek,
  • Çalışanlarımız arasında sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık ve gebelik konularına dayalı ayrımcılık yapmamak,
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak, bunun için gerekli iletişim yöntemlerini geliştirmek,
  • Personeli işine özendirmek, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
  • Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre ve iş ve performans değerlendirme sistemi ile belirlemek, şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikaları uygulamak,
  • Çalışanlarımızın, yönetim sistemleri standartları ve politikaları hakkında bilgili olmalarını ve hedefler doğrultusunda ortak noktada hareket etmelerini sağlamaktır.
  • Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek.