Politikamız

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, ENERJİ, SOSYAL SORUMLULUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri gerekliliklerine, yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara, müşterilerimizin ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

Süreçlerimizi, müşteri memnuniyetini sürekli kılma hedefine uygun olarak devam ettireceğimizi ve geliştireceğimizi,

Çalışanlarımız, alt yükleniciler, tedarikçiler, stajyer ve misafirlerimiz için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacağımızı, proaktif yaklaşım ile “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığını” hedeflediğimizi,

Güvenli gıda ambalajı üretmek için işletmemizde temizlik, tertip ve düzene önem vereceğimizi, gerekli hijyen kurallarına uyacağımızı ve proseslerimizden kaynaklanabilecek tüm gıda güvenliği tehlikeleri için etkin önlemler alacağımızı,

Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak “sıfır atık” hedefi ile çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve temiz teknolojiye önem vereceğimizi,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji uygulamalarını tercih edeceğimizi, enerjinin etkin kullanılmasını sağlayacağımızı, enerji performansımızı iyileştirecek her türlü çalışmayı destekleyeceğimizi, enerji verimli ürün ve hizmetleri tedarik edip kullanacağımızı,

“Önce insan” anlayışı ile tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik çalışma ilkelerine bağlı kalacağımızı,

Bilgi güvenliğini; gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik çerçevesinde risk analizleri yaparak sürekli iyileştireceğimizi ve bilgi varlıklarını koruyarak iş sürekliliğini sağlayacağımızı,

İletişim ve eğitime önem vererek çalışanlarımızın katkıları ile kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk ve bilgi güvenliği bilincini oluşturacağımızı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştireceğimizi,

Yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve etkinliğini devamlı gözden geçirerek kalite, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji ve sosyal sorumluluk performansını sürekli iyileştireceğimizi,

Amaç ve hedeflerimize ulaştıracak bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Semih ÖZBAY
Genel Müdür